servicii funerare program non stop telefon funerare

coltderaifunerare@yahoo.com

Galati, str. Brailei nr. 190 vis-a-vis
Spitalul Judetean

Firma Autorizata conform normelor si legii 102/2014
SC LUBIANA I & A CONCEPT SRL
CUI 33022960
A-671/19.06.2018

Autorizatii Functionare

Politica de confidentialitate

Acest website („site-ul”) este operat de catre SC Lubiana I & A Concept SRL, A-671/19.06.2018, 33022960, cu sediul social in Galati, strada Ion Luca Caragiale nr. 25, cam 2, parter. Lubiana I & A Concept SRL poate fi mentionata in aceasta Politica drept “noi”, “noua”, “al nostru/a”, http://funerare-galati.ro sau Colt de Rai.

Obiectul Politicii privind Confidentialitatea

Prezenta Politica privind confidentialitatea are rolul de a va informa cu privire la:
(i) activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra, in calitate de vizitator al site-ului;
(ii) prelucrarile datelor cu caracter personal derulate de Lubiana I & A Concept SRL in vederea desfasurarii activitatilor sale conform celor descrise mai jos.
Politica noastra privind confidentialitatea poate fi modificata iar Lubiana I & A Concept SRL va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre Lubiana I & A Concept SRL.
Website-ul http://funerare-galati.ro poate include link-uri catre alte website-uri care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice care nu au legatura cu Lubiana I & A Concept SRL si cu privire la care Lubiana I & A Concept SRL nu poarta nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri catre alte website-uri operate de companiile afiliate Lubiana I & A Concept SRL, care aplica politici separate in privinta confidentialitatii. Daca accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs.

Lubiana I & A Concept SRL si confidentialitatea datelor

Lubiana I & A Concept SRL prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si incepand cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016. In functie de activitatea desfasurata, Lubiana I & A Concept SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, in urmatoarele conditii:
In masura in care sunteti in categoria angajatilor (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), Lubiana I & A Concept SRL va prelucra datele dumneavoastra conform urmatoarelor scopuri si temeiuri (reflectate in sectiunile de mai jos): A, B, C.
in masura in care sunteti beneficiar al produselor si/sau serviciilor prestate de Lubiana I & A Concept SRL (beneficiari reali, clienti si potentiali clienti persoane fizice, reprezentanti ai clientilor etc.) Lubiana I & A Concept SRL va prelucra datele dumneavoastra conform urmatoarelor scopuri si temeiuri (reflectate in sectiunile de mai jos): A(a)-(l); B(a)-(g); C(a)-(i).
in masura in care sunteti partener contractual al Lubiana I & A Concept SRL (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, locatar, participant la evenimentele organizate de Lubiana I & A Concept SRL): A(b)(c);(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(a)(c)(d)(g)(i)
in masura in care sunteti un tert fara a avea o legatura cu Lubiana I & A Concept SRL exista posibilitatea ca Lubiana I & A Concept SRL sa prelucreze datele dumneavoastra conform sectiunii A(i) – imaginea dumneavoastra fiind prelucrata daca vizitati unul dintre sediile/agentiile Lubiana I & A Concept SRL si respectiv A(l) – in masura in care Lubiana I & A Concept SRL primeste anumite documente si/sau solicitari din partea acestor entitati, Lubiana I & A Concept SRL poate primi datele dumneavoastra de identificare precum si alte informatii dupa caz.
In acest context, persoanele vizate vor fi urmatoarele:
– membrii de familie ai angajatilor si clientilor;
– reprezentantii legali ai clientilor persoane juridice;
– imputerniciti ai clientului/utilizatori ai clientilor persoanelor juridice si/sau ai clientilor persoane fizice;
– beneficiari reali ai clientilor persoane juridice;
– asociati sau actionari directi sau indirecti ai clientilor persoane juridice;
– persoane fizice implicate in activitatea clientilor persoane juridice;
– reprezentanti legali ai partenerilor contractuali persoane juridice;
– persoane fizice implicate in activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai Lubiana I & A Concept SRL;
– persoane imputernicite de catre clienti;
– candidati pentru pozitiile vacante in cadrul Lubiana I & A Concept SRL;
– prestatori de servicii persoane fizice;
– terti garanti persoane fizice;
– evaluatori externi ai garantiilor prezentate de clientii Lubiana I & A Concept SRL;
– persoane fizice, non-clienti Lubiana I & A Concept SRL care sunt beneficiarii unor plati;
– agenti de asigurari, persoane fizice;
– brokeri, persoane fizice;
– vizitatori din punctele de lucru Lubiana I & A Concept SRL.

Informatiile pe care le prelucram

Lubiana I & A Concept SRL prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct, precum si date care sunt generate pe baza acestora, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de orice persoana. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastra in momentul in care utilizati site-ul nostru precum si in derularea relatiilor contractuale incheiate si prestarii serviciilor de catre Lubiana I & A Concept SRL.
Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii produselor si serviciilor si/sau indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de catre Lubiana I & A Concept SRL.

Cum utilizam si comunicam informatiile dvs.

Lubiana I & A Concept SRL prelucreaza datele dvs. cu caracter personal astfel:

A: In vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri:
a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat de dumneavoastra, pentru executarea si imbunatatirea serviciilor oferite dumneavoastra, prin preluarea in sistemul informatic de evidenta al Lubiana I & A Concept SRL, a datelor continute in actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile in materie;
b) conformarea cu normele legale aplicabile in domeniul financiar in vederea respectarii cerintelor de cunoastere a clientelei, prevenirii activitatilor de spalare a banilor si combaterii finantarii terorismului, administrarii conflictelor de interese, gestionarii controalelor din partea autoritatilor in ceea ce priveste relatia cu clientii;
c) pentru indeplinirea tuturor obligatiilor Lubiana I & A Concept SRL legate de controlul organelor de supraveghere efectuata asupra Lubiana I & A Concept SRL sau autoritatile de supraveghere;
d) gestiune administrativ – financiara si executarea obligatiilor fiscal contabile;
e) pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentatiei contractuale (inclusiv asigurarea operatiunilor conexe acestor activitati) si/sau ale alor documente ce contin date cu caracter personal;
f) audit intern;
g) asigurarea securitatii in incintele Lubiana I & A Concept SRL si ale agentiilor sale;
h) gestionarea calitatii datelor;
i) gestionarea relatiilor cu autoritatile publice sau cu alte persoane care presteaza un serviciu public (executori judecatoresti, notari etc.).
Pentru indeplinirea acestor scopuri, Lubiana I & A Concept SRL se va baza in masura in care este necesar si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului de activitate.

B. In vederea incheierii si executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri

a) derularea oricaror raporturi juridice rezultate din contractele incheiate intre Lubiana I & A Concept SRL si dumneavoastra sau societatea pe care o reprezentati;
b) executarea in bune conditii a tranzactiilor financiare, in vederea dezvoltarii/optimizarii serviciilor oferite de catre Lubiana I & A Concept SRL;
c) colectarea de debite/recuperare creante (precum si activitati premergatoare acestora, inclusiv activitati de due diligence);
d) monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate de partenerii contractuali ai Lubiana I & A Concept SRL (persoane fizice) si/sau de clienti fata de oricare dintre entitatile din Lubiana I & A Concept SRL;
e) transmiterea si/sau transferul de informatii necesare in determinarea capacitatii de plata si a comportamentului de plata;
f) efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT, in masura in care clientii solicita folosirea acestui sistem;
g) incheierea si executarea contractelor de munca.

C. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Lubiana I & A Concept SRL in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, pentru urmatoarele scopuri

a) implementarea unei linii interne de raportare a neconformitatilor sesizate de catre orice persoane in legatura cu produsele si serviciile oferite;
b) imbunatatirea serviciilor furnizate prin imbunatatirea fluxurilor, politicilor si procedurilor interne;
c) managementul lichiditatilor, optimizarii bilantului si stabilirii preturilor de transfer; managementul portofoliului;
d) scopuri de marketing simplu, PR si comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la servicii, activitatea Lubiana I & A Concept SRL si a tertilor parteneri contractuali;
e) gestionarea reclamatiilor primite din partea dumneavoastra cu privire la serviciile Lubiana I & A Concept SRL; realizarea unui profil in vederea prezentarii celor mai potrivite produse/servicii;
f) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Lubiana I & A Concept SRL si/sau ale subsidiarelor sale in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens;
g) scopuri de recrutare si resurse umane in ceea ce priveste candidatii si angajatii Lubiana I & A Concept SRL; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;
h) derularea proceselor de fuziuni si/sau achizitii la care participa si Lubiana I & A Concept SRL.
Exista anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca Lubiana I & A Concept SRL sa obtina consimtamantul dumneavoastra. Lubiana I & A Concept SRL va obtine acest consimtamant prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de catre dumneavoastra a unei note de informare puse la dispozitie de catre Lubiana I & A Concept SRL cand vizitati un punct de lucru Lubiana I & A Concept SRL. Consimtamantul astfel furnizat poate fi retras in orice moment, iar Lubiana I & A Concept SRL va tine cont de preferintele dumneavoastra. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca Lubiana I & A Concept SRL sa obtina consimtamantul dumneavoastra sunt si nu se limiteaza la, urmatoarele: garantarea secretului profesional; marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea celor mai potrivite produse si servicii Lubiana I & A Concept SRL si ale partenerilor, inclusiv transmiterea de catre Lubiana I & A Concept SRL a unor comunicari comerciale in acest scop, contractare, vanzare de bunuri si/sau servicii, achizitii de bunuri si/sau servicii, recrutare, angajare.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Lubiana I & A Concept SRL poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii Lubiana I & A Concept SRL, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, societati bancare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai Lubiana I & A Concept SRL.

Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Lubiana I & A Concept SRL sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei.
Este posibil ca in derularea activitatilor sale, statele de transfer mai sus-mentionate sa se modifice. In acest caz, lista de state de transfer mentionata mai sus va fi actualizata.
Durata prelucrarii datelor
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Lubiana I & A Concept SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor, precum si ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Lubiana I & A Concept SRL sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizeaza cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module si modul in care sunt folosite pot fi accesate aici.

Securitatea datelor

Lubiana I & A Concept SRL acorda o importanta sporita datelor dumneavoastra cu caracter personal si intelege sa asigure siguranta acestora pe parcursul activitatilor de prelucrare. In acest sens, Lubiana I & A Concept SRL implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operatiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Lubiana I & A Concept SRL, conform celor descrise in prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Lubiana I & A Concept SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Lubiana I & A Concept SRL a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
– dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – insa este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Lubiana I & A Concept SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
– incepand din 25 mai 2018, dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– incepand din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Lubiana I & A Concept SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate;
– dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Lubiana I & A Concept SRL, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (in format material/electronic prin e-mail) catre: coltderaifunerare@yahoo.com

In masura in care aveti sugestii privind prezenta Politica de Confidentialitate, va incurajam sa transmiteti aceste sugestii la: coltderaifunerare@yahoo.com